Bialo Czerwone Iskry

Rivolto / I

polnische Luftwaffe

12. September 2010